biography

Det var när Aida arbetade med barnteater på ett fritidshem som sagorna började komma till henne. Det satte igång hennes kreativitet och skrivande som ledde fram till att hon idag är en prisbelönt barnboksförfattare. Hon hittar sin inspiration från det verkliga livet, både ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Hon blandar gärna historiska personer med verkliga händelser och skriver sedan hur det kanske kunde ha varit. Med sin berättarglädje ändrar hon det historiska förloppet och använder ett tilltal som beskrivs som mjukt och tilltalande, vilket gör att barnen lätt kan ta till sig berättelserna. Ett ord som ofta förekommer om hennes författarskap är ordet vackert. Aida har jämförts med H.C. Andersen för sättet hon återberättar bortglömda legender från medeltiden. Aida är född och uppvuxen i Bosnien Hercegovina. Som barn började hon intressera sig för historia och inte minst hemstaden Jajces historiska berättelser. Jajce var det sista fästet för den bosniska kungaätten och staden har flera gånger spelat en viktig roll i Bosniens historia. Det skulle dröja många år innan hon började skriva på allvar men intresset för den bosniska historien och berättelser om kungligheter från medeltiden har alltid legat henne varmt om hjärtat. Hon var 27 år när hon 1992 kom till Sverige och fortsatt att hålla kontakten med sitt hemland. Aida har skrivit tre böcker på bosniska och en på svenska och medverkat i tv och tidningar i Bosnien Hercegovina. 2010 debuterade hon med barnboken Liljornas rike som handlar om den bosniska drottning Katarina Kosaca och hennes barn. Det är få debutanter som har lyckats så bra som Aida. I Bosnien blev boken en bestseller. Den har beskrivit som en av de vackraste sagoböckerna i bosnisk litteratur. Boken har tryckts i två upplagor. Hennes andra bok Det olyckliga kungariket och dess kvinnor är en vuxenbok. När den kom ut 2012 sades det att ”under andra hälften av 2012 tändes en ny stjärna i Bosnien Hercegovinas litteratur”. Boken innehåller ett urval av olika texter om kvinnor som satt sina spår i Bosnien Hercegovinas olika historiska epoker från 1300-talet fram till i dag. Genom dessa tolv kvinnor ger hon en ny och fräsch syn på den kvinnliga historien. Radio BIH i Bosnien har gjort en serie radioprogram om de tolv kvinnorna. Den tredje boken Lagen om frihet gavs ut 2014 och är en uppföljare till Liljornas rike. Den handlar om förbjuden kärlek och den bosniska medeltiden. Boken fick ett pris på bokmässan i Sarajevo 2014. 2015 kom hennes fjärde bok Malala, en barnbok på svenska. Aida såg en intervju med Malala och det var självklart för henne att skriva en barnbok om flickan från Pakistan som blev skjuten av talibaner i sin kamp för flickors rätt till skolundervisning. Malala överlevde och fick 2014 Nobels Fredspris. Aida översätter också barnböcker och arbetar nu med en nyöversättning av Pippi Långstrump till bosniska. Aida studerade turism vid Sarajevos universitet och fortsatte sin utbildning i Sverige och har en fil.kand. i turismvetenskap. Hon har också gått en teaterutbildning på Mälardalens högskola.

VISA ALLT
Književno veče: Aida Zaćiragić iz Jajca

LITTERÄR KVÄLL

shadow
Litterär kväll: Aida Zaćiragić från Jajce
Posjetite Amazon.com web stranicu Aide Zaćiragić

AMAZON

shadow
Besök Aida Zaciragics webbplats Amazon.com 
Aida Zaćiragić officiella webbplats © 2021 | Design och produktion: WEBFabrika