+

DET OLYCKLIGA KUNGARIKET OCH DESS KVINNOR

Boken erbjuder ett urval olika texter om kvinnor som satte spår i Bosnien och Hercegovinas olika historiska epoker. Genom tolv kvinnohistorier på 130 sidor som den uppmärksamma redaktören Aida Zaciragic har valt ger hon en ny och fräsch syn på denna historia. Modern tolkning av historia har alltid präglats av forskning av maktfenomenet som i tusentals år varit koncentrerad i manliga händer. Det var mannen som härskade, krigade, byggde, erövrade... Kvinnor stod alltid i skuggan, ofta som denna makts konstant och drivkraft, anledningen till att imperier växte fram och föll. Men historien präglas av männens framgångar, nederlag och kraft. Trots att hon hade begränsad tillgång till litteraturen, i synnerhet på grund av att hon bor i Sverige, har Aida Zaciragic lyckats berätta Bosniens alternativa och tills nu oberättade historia genom historiska personligheter (Elizabeta Kotromanic, Jelena Gruba, Katarina Kosača, Esma-sultaninna, Mara Jelena Brankovic, Hasanagas hustru, Diva Grabovčeva, Safikaduna, Šantics Emina, Laura Papo Bohoreta...).

  • BOKGALLERI

  • RECENSIONER

  • Boken Det olyckliga kungariket och dess kvinnor är Aida Zaćiragićs andra bok. År 2010 gav samma förlag ut hennes bok Vita liljors rike, en bilderbok vars andra upplaga snart kommer ut. Den 48-åriga Aida Zaćiragić har också framgång arbetat inom barnteater. Under arbetet på stycket Astrid Lindgrens värld började hon aktivt skriva barnpjäser. Oförtjänat tyst och utan stor pompa tändes under andra hälften av 2012 en ny stjärna i Bosnien och Hercegovinas litteratur – boken Det olyckliga kungariket och dess kvinnor av författaren Aida Zaćiragić, född och uppvuxen i Jajce och bosatt i Sverige. Boken gavs ut av förlaget Broarna – Mostovi Meho Baraković i Göteborg. Förlaget Dobra knjiga från Sarajevo var ansvarig för bokens utmärkta grafiska design och tryck medan framsidan gjordes av Midhat Kapetanović. Boken erbjuder ett urval olika texter om kvinnor som satte spår i Bosnien och Hercegovinas olika historiska epoker. Genom tolv kvinnohistorier på 130 sidor som den uppmärksamma redaktören Aida Zaćiragić har valt ger hon en ny och fräsch syn på denna historia. Modern tolkning av historia har alltid präglats av forskning av maktfenomenet som i tusentals år varit koncentrerad i manliga händer. Det var mannen som härskade, krigade, byggde, erövrade... Kvinnor stod alltid i skuggan, ofta som denna makts konstant och drivkraft, anledningen till att imperier växte fram och föll. Men historien präglas av männens framgångar, nederlag och kraft. Trots att hon hade begränsad tillgång till litteraturen, i synnerhet på grund av att hon bor i Sverige, har Aida Zaćiragić lyckats berätta Bosniens alternativa och tills nu oberättade historia genom historiska personligheter (Elizabeta Kotromanić, Jelena Gruba, Katarina Kosača, Esma-sultaninna, Mara Jelena Branković, Hasanagas hustru, Diva Grabovčeva, Safikaduna, Šantićs Emina, Laura Papo Bohoreta...). För att skapa denna intressanta mosaik undersökte Aida Zaćiragić texter av flera författare som skrev om Bosniens inflytelserika kvinnor (Julijana Matanović, Ćiro Truhelka, Enes Milak, Ibrahim Kajan, Alija Isaković, Jagoda Truhelka, Mladen Anto Molinar, Toni Petković m.fl.) och sedan överförde hon texterna i helhet eller i fragment. Dessutom bidrog Aida Zaćiragić till denna textsamling med sin egen berättelse om tre kvinnor vid namn Azra, Indira och Zinaida. På så sätt har hon givit ett vittnesmål om de störmiga historiska händerlserna under 1990-talet och ytterligare relativiserat den redan relativiserade historien. Såsom själva redaktören påpekar består den här boken av både dokumentära och litterära texter, vars syfte inte är att analysera eller påverka ens uppfattning av den bosnisk-hercegoviska historian. Som Aida Zaćiragić själv säger har hon valt texterna genom att följa sin subjektiva känsla: “Jag ville publicera texter som jag hittat och som har gjort ett starkt intryck på mig.” Hon ville låta läsaren njuta av boken ostörd så hon avstod redan i prologen från att rikta hans eller hennes uppmärksamhet. Själva redaktören lekte som barn i den bosniska drottningen Katarinas slottrum så i boken får vi veta att hon sedan barndomen har haft önskan att berätta historian om Bosnien och Hercegovina med hjälp av Katarinas livshistoria. Denna önskan har hon nu uppfyllt med den här utmärkta boken. Det som gör den här boken ännu trevligare att läsa är faktumet att innehållet inte förpliktar någon för såsom själva boktiteln säger berättar den om kvinnor från historier och legender. Den officiella historian förblir egentligen som den är, men nu berikas den med nya syner, genom historiska kvinnors liv från Bosnien och Hercegovinas berättelser och legender. Boken Det olyckliga kungariket och dess kvinnor är Aida Zaćiragićs andra bok. År 2010 gav samma förlag ut hennes bok Vita liljors rike, en bilderbok vars andra upplaga snart kommer ut. Den 48-åriga Aida Zaćiragić har också framgång arbetat inom barnteater. Under arbetet på stycket Astrid Lindgrens värld började hon aktivt skriva barnpjäser. Det är också viktigt att framhäva att Aida Zaćiragić har gjort en stor insats för Bosnien och Hercegovinas litteratur i diasporan med sin bok Det olyckliga kungariket och dess kvinnor. Med denna bok har hon satt en hög standard som andra kommande böcker borde uppfylla.

ANDRA BÖCKER

Aida Zaćiragić officiella webbplats © 2021 | Design och produktion: WEBFabrika